Kontakt
Aannemersbedrijf van Berkel Waddinxveen B.V.
Apollolaan 53
2741TN Waddinxveen
Homepage:www.vanberkelwaddinxveen.nl
Telefoon:+31 (0)182 61 99 44
Fax:

Disclaimer voor www.vanberkelwaddinxveen.nl

Aannemersbedrijf van Berkel Waddinxveen B.V. verleent u hierbij toegang tot www.vanberkelwaddinxveen.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Aannemersbedrijf van Berkel Waddinxveen B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Aannemersbedrijf van Berkel Waddinxveen B.V..

Beperkte aansprakelijkheid

Aannemersbedrijf van Berkel Waddinxveen B.V. spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Aannemersbedrijf van Berkel Waddinxveen B.V..

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Aannemersbedrijf van Berkel Waddinxveen B.V. doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Aannemersbedrijf van Berkel Waddinxveen B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Aannemersbedrijf van Berkel Waddinxveen B.V. en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Aannemersbedrijf van Berkel Waddinxveen B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.