Kontakt
Aannemersbedrijf van Berkel Waddinxveen B.V.
Apollolaan 53
2741TN Waddinxveen
Homepage:www.vanberkelwaddinxveen.nl
Telefoon:+31 (0)182 61 99 44
Fax:

Certificaten & Labels

Kwaliteit en veiligheid staat bij Aannemersbedrijf van Berkel Waddinxveen hoog in het vaandel. Wij laten ons jaarlijks controleren door gecertificeerde auditeurs van onderstaande certificaten en hebben ons aangesloten bij diverse labels in de bouwsector.


Bouwend Nederland

bouwend nederland.png

Bouwend Nederland richt zich op drie kerntaken: brancheontwikkeling, ledenservice en belangenbehartiging. Bouwend Nederland schept randvoorwaarden voor Bouwbedrijven en Infrabedrijven zodat zij optimaal kunnen presteren. Dit doet Bouwend Nederland in haar contacten met de landelijke, provinciale en regionale overheden. Bouwend Nederland wordt inmiddels dan ook gezien als een serieuze gesprekspartner en de resultaten blijven niet uit. Ook de komende jaren zet Bouwend Nederland in op resultaatgerichte belangenbehartiging.


Bouwgarantbouwgarant.png

Het keurmerk BouwGarant is met ruim 1450 aangesloten bouwbedrijven het grootste keurmerk in de bouwbranche. Het is daarom niet verwonderlijk dat veel opdrachtgevers bewust kiezen voor een bouwbedrijf dat het keurmerk BouwGarant draagt.

Op het gebied van vakmanschap en betrouwbaar kan niet zomaar iedereen het keurmerk BouwGarant dragen. Meer informatie over het keurmerk BouwGarant kunt u vinden op de website van BouwGarant: www.bouwgarant.nl.


VCAVCA1.PNG

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om de aannemer veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.


FSC®FSC keurmerk aannemersbedrijf van berkel

FSC® staat voor de Forest Stewardship Council®. Deze internationale organisatie zet zich in voor wereldwijd behoud en verantwoord bosbeheer.

  • Zo worden bossen met een grote natuur- of cultuurwaarden gespaard
  • Wanneer er gekapt wordt krijgt het bos ruimschoots de kans / tijd zich te herstellen
  • Er wordt minder hout gekapt dan dat er bijgroeit in de herstelperiode
  • Het is niet toegestaan om hout te kappen langs waterlopen en op steile hellingen


Ook heeft de FSC-standaard een economische waarde:

  • Het FSC-certificaat versterkt de lokale economie doordat het werkgelegenheid en dus inkomsten oplevert
  • Het behouden van het bos wordt gestimuleerd doordat continuïteit en een gezonde bedrijfsvoering hiermee gemoeid gaat

Meer informatie over FSC kunt u vinden op de website van FSC: www.fsc.nl.

Erkend leerbedrijf bij het SBBerkendleerbedrijf.jpg

Op 1 augustus 2015 startte de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben.

Nu en in de toekomst kunnen leerbedrijven en scholen dus rekenen op ondersteuning bij het opleiden van jonge vakmensen in de praktijk. SBB is verantwoordelijk voor het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, het onderhouden van de kwalificatiestructuur mbo en het verzorgen van arbeidsmarkt-, bpv- en doelmatigheidsinformatie.

Ook maken onderwijs en bedrijfsleven binnen SBB afspraken over thema's op het snijvlak van beroepsonderwijs en bedrijfsleven, zoals kwalificeren en examineren, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid. SBB werkt op sectoraal, regionaal en landelijk niveau.